Ring til os på:


Ved øget lejeindtægt stiger ejendommens salgspris væsentligt.

"Eksempel; Ved en lejestigning på kr. 50.000,- årligt, vil salgsprisen for ejendommen antagelig stige mellem kr. 1.500.000,- og kr. 1.750.000,- . Det giver derfor god mening, at få vurderet om lejen er for lav inden et salg".

Årsagen til denne væsentlige stigning er, at man ved fastsættelse af salgsprisen for en udlejningsejendom kapitaliserer ejendommens netto lejeindtægt.

Ved en øget lejeindtægt på kr. 50.000,- årligt, vil salgsprisen derfor tilsvarende øges med op til 25-35 gange den opnåede lejestigning. Det er det rene guld, som kun venter på at blive samlet op.

 

KONTAKT advokat@henriette-reinholdt.dk

Skriv her for yderligere oplysninger om, hvordan du får varslet lejeforhøjelse for din ejendom.

Tryk og Læs: Lejeforhøjelse ved 7 lejemål eller flere