1. Dataansvar.

Ansvaret for håndteringen af de data, som kontoret kommer i besiddelse af i forbindelse med behandlingen af din sag, påhviler det enkelte advokatfirma i vores kontorfællesskab.

2. Formålet med behandling og indhentelse af dine personoplysninger.

Dine oplysninger indhentes i forbindelse med den sag, vi behandler for dig. Selskabsoplysninger er ikke omfattet af databeskyttelsesforordningen, men alle personoplysninger, der afgives i forbindelse med behandlingen af sager for selskaber, beskyttes som personoplysninger.

I henhold til lov om hvidvask er vi endvidere forpligtet til at indhente en række oplysninger

3. Fremsendelse af personoplysninger.

Vi har sikker mail og sender følsomme oplysninger via sikker mail. Vi anbefaler, at du sender følsomme oplysninger til os via sikker mail eller som kodede e-mails.

4. Videregivelse af oplysninger.

Hvis vi skal videregive personoplysninger i forbindelse med din sag, sker det kun – med mindre andet følger af lovgivningen – efter aftale med dig.

5. Opbevaring og sletning.

Som udgangspunkt opbevarer vi vores oplysninger i 5 år for at opfylde vores forpligtelser efter bogførings-, forældelses- og hvidvaskloven. Herefter slettes oplysningerne med mindre, der foreligger særlige regler eller omstændigheder.

6. Rettigheder over personoplysninger.

Med mindre andet følger af lovgivningen har du ret til at få indsigt i, berigtiget, begrænset eller slettet dine personoplysninger.

Du kan have ret til at få kopieret oplysningerne eller overført data til en anden dataansvarlig.

7. Samtykke.

Når du har givet samtykke til, at vi behandler dine personoplysninger, kan du trække samtykket tilbage. Hvis du ønsker at trække samtykke tilbage, skal du kontakte den advokat, der behandler din sag.

Hvis du er uenig i den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du kontakte os.

Hvis du ønsker at klage, kan klage indgives til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5. sal

1300 København K

Tlf. 33 19 32 00

dt@datatilsynet.dk

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.