Rudersdal Advokaterne er etableret på følgende adresse:

Skelstedet 2B

2950 Vedbæk

Vi er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del
af Advokatsamfundet.

Læs mere om alt det praktiske i nedenstående sektion. 

Building background

Nyttig information

Praktiske oplysninger

Rudersdal Advokaterne er etableret på følgende adresse:
Skelstedet 2B,
2950 Vedbæk

Rudersdal Advokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyn og diciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan

findes på advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

Rudersdal Advokaterne er etableret på følgende adresse: Sandbergvej 27 2970 Hørsholm

Advokat Kirsten Ebdrup, cvr. 19612341, kan kontaktes på telefon nummer 26 32 13 65.
Advokat Henriette Reinholdt, cvr. 28263201, kan kontaktes pa telefonnummer 70 22 08 22.

Hver advokat er organiseret som enkeltmandsvirksomhed og arbejder sammen i et
advokatkontorfællesskab.

Begge advokater har klientkonti i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer, Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro, ca. 750.000 kr. Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken selvom pengene står på forskellige konti, herunder både på klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været
anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro indtil 12 måneder efter, beløbet blev indsat og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

I tilfælde af tvist om salær opkrævet af Rudersdal Advokaterne og/eller utilfredshed med en af Rudersdal Advokaternes adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnt, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.